O nás

Parisa Zargari

Rodinná, párová, individuální a skupinová psychoterapeutka.

Po absolutoriu na Fakultě humanitních studií UK jsem dlouhá léta pracovala v oblasti sociální práce a ve vedení neziskové organizace zaměřené na integraci cizinců. Postupně jsem si v rámci profesního a osobního zrání začala doplňovat vzdělání. Mým základním terapeutickým vzděláním je pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní rodinné terapii pod vedením PhDr. Jitky Vodňanské a Mgr. Zdeňka Macka, kterému předcházel dvouletý arteterapeutický výcvik a dvouletý psychospirituální výcvik Hledat-Najít-Pustit  a řada dalších vzdělávacích aktivit zaměřených primárně na práci s rodinami, páry a dětmi či mládeží. Pracuji v organizaci Anima terapie jako vedoucí programu Závislí na závislých a jako rodinná, individuální a skupinová psychoterapeutka.  Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se zaměřuji primárně na rodinnou a párovou terapii.

Pavel Pelikán

Rodinný, párový a individuální terapeut, kouč a lektor.

Má alma mater jsou Pražská vysoká škola psychosociálních studií, kde jsem vystudoval magisterské studium Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, a dále České vysoké učení technické v Praze, kde jsem vystudoval inženýrské studium v oboru Biokybernetika. Další kvalifikace: výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické psychoterapii, výcvik podle modelu Transformační systemické terapie V. Satirové, výcvik koučování podle standardu Mezinárodní federace koučů (ICF), další odbornosti pro práci s lidmi – krizová intervence, autogenní trénink a další relaxační techniky, daseinsanalytický výklad snů, logoterapie a další.  Věnuji se otázkám zkvalitnění života v rodině, otázkám dětského života, podstatný podíl v mém profesním zaměření  je psychosomatická tématika, které se věnuji v nestátním zdravotnickém zařízení Psychosomatické centrum Střešovice s.r.o.  Terapeutickou práci též provozuji ve vlastní praxi: www.pavelpelikan.cz. Mimo terapeutické práce se věnuji koučinku osobnímu i firemnímu, lektorování a výuce. Jsem členem profesních organizací SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), Česká lékařská společnost J.E.P., Společnost psychosomatické medicíny, a akceptuji jejich etické kodexy terapeutické práce.

Věřím, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. Věřím, že k realizaci těchto změn máme všichni své vlastní jedinečné zdroje, rádi je objevujeme i následně používáme. Věřím, že problémem není problém sám, ale to, jakým způsobem ho zvládáme. Věřím, že vysoká shoda mezi naším chováním a naším sebepojetím, stejně jako vysoká sebeúcta, je cesta ke zdravému životu a ke zdravým vztahům.