Co nabízíme

"Být sám sebou a neztratit druhé, být spolu s druhými a neztratit sám sebe." (Oldřich Čálek)

Rodinná terapie

Co můžete očekávat od setkání v rodinné terapii? V první řadě bezpečné terapeutické prostředí, kde lze otevřeně hovořit o palčivých otázkách, svých potřebách i očekáváních všech členů rodiny.

Párová terapie

Párová terapie a poradenství je péče, kterou nabízíme manželům, partnerům a všem, kterým leží na srdci kvalita vzájemného vztahu. Tím je párová terapie podobná rodinné terapii.

Nově složená rodina

Podpora procesu rozšiřování rodiny v situacích, kde "někdo chybí" či "jiné osoby přicházejí". Konzultace, terapie, semináře a podpůrná skupina na toto téma.

Kdo jsme

Pracujeme jako terapeutický pár.
Parisa Zargari
Parisa Zargari
Pavel Pelikán
Pavel Pelikán