Párová terapie

Pokud jste ve vašem vztahu narazili na problémy, na které nestačí vaše obvyklé způsoby řešení, je párová terapie často nejefektivnější způsob, jak se s takovou situací vypořádat. Párová terapie nebo párové poradenství je forma psycho- a socioterapeutické podpory, kterou poskytujeme partnerským dvojicím sezdaným i nesezdaným. Našim cílem je poskytnout pomoc v krizových situacích, při zvládání konfliktů, i pomoc se zlepšením vzájemného souladu nebo se zajištěním vzájemného porozumění ,a uspokojování potřeb obou partnerů ve vztahu. Nabízíme pomoc s léčením poruch partnerského soužití i pomoc se záměrem zlepšit kvalitu soužití, komunikace nebo prohloubení důvěry. Zda vaše partnerství potřebuje spíše poradenství, tedy primárně poskytnutí rady, nebo terapii, tedy proces, zaměřující se na hlubší a trvalejší změny, většinou ukáží úvodní setkání klientského páru s párem terapeutů. Párovou terapii poskytujeme jako terapeuti ve dvojici – v terapeutickém páru. Pro vyváženost mužského a ženského pohledu na vaši situaci se nám práce v páru osvědčila. Pomáhá vytvořit bezpečný, podporující a nesoudící prostor, ve kterém spolu mohou partneři snáze mluvit, vyjadřovat své potřeby, pocity a přání.

S čím vám můžeme efektivně pomoci? Nejčastěji se na nás obrací klienti s tématy a potížemi tohoto typu:

„už si nerozumíme, odcizujeme se, vytrácí se náklonost…“

„od našeho vztahu jsem čekal/a něco jiného…“

„máme každý jiný názor na výchovu dětí…“

„nemůžeme se shodnout, jak trávit volný čas…“

„hádáme se kvůli penězům…kvůli každé maličkosti…kvůli všemu“

„nerozumíme si v sexu, každý máme jiné představy o sexu a erotice…“

„rodiče se nám pletou do života…“

„neumí mi vůbec naslouchat… říkám to futr dokola a nic…“

„parner/ka má paralelní vztah…přišel/a jsem mu/jí na nevěru…“

„rozvádíme se…chceme se rozejít jako slušní lidé“

„rozvádíme se…myslím ale že je to zbytečné“

„v našem vztahu je násilí (fyzické/psychické)…“

„partner/ka nesnesitelně žárlí…já jsem žárlivý a komplikuje nám to život…“ 

„partner/ka je závislý/á na návykové látce…“

„jsme patchworková rodina a neladí nám to…“

Na tom všem je možné pracovat a změnit partnerské soužití tak, aby se oba partneři mohli ve vztahu cítit lépe. K dobrému zahájení párové terapie stačí, že oba přijdete.

Co mám dělat, když partner/ka odmítá terapeutické sezení?

Jeden z partnerů může odmítat terapii z různých důvodů (nechce se mu nic měnit, „do soukromých věcí nikomu nic není“, „nejsem přece blázen“ apod.). Terapie zaměřená na vztah a jeho změnu může probíhat i jen s jedním z partnerů. Platí totiž, že změna u jednoho může vyvolat i změnu u druhého, přestože se ten sezení fyzicky neúčastní. Navíc partnera můžeme na sezení „zpřítomnit“ také symbolicky.

Jak vypadá první setkání?

Telefonicky či e-mailem si domluvíme vhodný termín a místo setkání. Při prvním setkání si vyjasníme vaše očekávání a potřeby, se kterými přicházíte. My vám objasním své možnosti a přístup ke spolupráci. Pak se můžeme pustit do práce. V závěru setkání se dohodneme, jestli budete chtít pokračovat, v jaké periodě, případně odhadneme délku spolupráce.