Rodinná terapie

Rodinná terapie (RT) nebo rodinné poradenství je účinný proces, jak překonat obtíže v soužití ve Vaší rodině. Různá krizové období či náročné situace se v rodinném soužití mohou objevit. Jejich překonání rodinný život obohatí a rodinu to posílí.

Při rodinné terapii pracujeme my, terapeuti, ve dvojici, tzv. terapeutickém páru. Rodinu pak vnímáme jako originální, neopakovatelné společenství hodné respektu.

Cíl RT je rodinu podpořit v obnovení stability, tak aby se dařilo všem jejím členům. V RT posilujeme to, co je pro Vaši rodinu přínosné, funkční a dobré. Společně hledáme cestu, jak si lépe porozumět, jak změnit to, co brání dobrému, láskyplnému a zdravému soužití. Věnujeme se způsobům komunikace, porozumění potřebám a tužbám členů rodiny, porozumění pocitům, které prožíváte, uspořádání vztahů a pravidel soužití, vývojové fázi, v níž se Vaše rodina nachází apod. Pomůžeme Vám navzájem mluvit o problematických tématech tak, abyste se navzájem slyšeli a rozuměli tomu, co si chcete nebo potřebujete vzájemně sdělit.

Preferujeme, aby se konzultací účastnila celá rodina, není-li to možné, pak alespoň ta část, která má zájem na zlepšení situace. Délka sezení bývá 60 minut, případně 90 minut (např. je-li dojezdová vzdálenost velká, či je třeba pracovat na Vašich tématech intenzivněji).

Co předchází první schůzce? Setkání si domluvte emailem nebo telefonicky. Uvítáme hned úvodem informaci o Vašich časových možnostech, nabídneme Vám pak co nejbližší volný termín. Domluvíme se též, kdo z Vaší rodiny bude na prvním setkání přítomen, někdy je vhodnější úvodní setkání jen s rodiči, jindy je vhodné přijít i s dětmi.

Jak vypadá první schůzka? Při prvním setkání se věnujeme vzájemnému představení, seznámení a vyjasnění možností, podmínek a pravidel terapie. Každý z členů rodiny sám za sebe ujasní, co ho trápí, jakou pomoc očekává od rodinné terapie, od svých blízkých a na jakých změnách nebo tématech by chtěl v terapii pracovat, tedy jak individuální, tak společné cíle. Důležitá je anamnéze Vaší situace a ověření, jaké možnosti k řešení máme. Protnou-li se Vaše představy s tím, co v RT dokážeme nabídnout, domluvíme si další postup. V terapeutickém a poradenském procesu nás terapeuty zažijete převážně v rozhovoru, ale pracujeme i jinými neverbálními metodami, a to především při práci s malými dětmi.

Jak RT probíhá dále? Interval mezi jednotlivými schůzkami bývá 2-3 týdny. Počet setkání je někdy možné v počátku stanovit, jindy, např. při větším počtu a rozsahu témat, je lépe nechat ukončení otevřené podle aktuální potřeby. Můžete se u nás setkat s „domácími úkoly“, naplánovanou aktivitou do mezidobí, která slouží k podpoře toho nového, co bude pro Vaši rodinu užitečné.

Příklad témat, s kterými se na nás můžete obrátit, může být:

  • Rodina, nebo její člen se ocitli v krizi a situaci se jim nedaří řešit svépomocí.
  • Komunikace v rodině selhává nebo dochází k častým hádkám, výčitkám a obviňování.
  • Vývojové problémy nebo chování dětí, jako jsou nezvladatelnost, hyperaktivita, úzkosti, deprese, mentální anorexie, bulimie, sebepoškozování, agrese apod.
  • Závislosti různých typů u rodinného příslušníka či kontakt s nevhodnou sociální skupinou.
  • Rodina prochází závažnou životní situací, kdy došlo k tragédii, k vážnému onemocnění, násilí apod.
  • Opakují se nemoci či trvá chronické onemocnění, odolávající somatické léčbě (chronické bolesti hlavy, břicha, kožní problémy, ekzémy, nespavost, bušení srdce, píchání a tlak na hrudi, astma, zažívací obtíže, poruchy příjmu potravy, velký výskyt úrazů a jiné problémy, které se vracejí)
  • Rozvedení rodiče potřebují podpořit ve společném rodičovství.
  • Je třeba harmonizovat mezigenerační soužití.
  • Je třeba harmonizovat rodinná, pracovní, osobní a zájmová angažovanost členů rodiny.

Nebudete-li si jisti, zda Vaše téma je pro RT vhodné, kontaktujte nás a společně Vaši situaci zhodnotíme.